Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. Vanaf 1 januari 2007 is er een nieuwe wet in werking getreden: de zogenaamde Wet Mede-zeggenschap Scholen (WMS). Het voordeel van deze wet is dat deze de mogelijk biedt om de medezeggenschap op school te regelen op een manier die bij de school past.

De MR heeft meer bevoegdheden gekregen en daardoor kan er beter beslist worden over grotere belangen. De MR kan bijvoorbeeld een advies uitbrengen over het meerjarig financieel beleid van de school, aanstellings- en ontslagbeleid, toelatingseisen of het vaststellen van schoolvakanties. Voor plannen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, (na-)scholingsbeleid, het schoolplan, het zorgplan of het schoolreglement heeft het schoolbestuur, na consent van het Ouderplatform, instemming van de MR nodig.

Indien u als ouder een klacht van algemene aard heeft, bijvoorbeeld over onderhoud van de gebouwen, communicatie tussen ouders, het team, de directie en Ouderplatform, algemene ordemaatregelen of toezicht op het overblijven, kunt u één van de ouders uit de MR hierover benaderen. De MR behandelt geen klachten die van persoonlijke aard zijn.

De Medezeggenschapsraad van onze school wordt gevormd door ouders en leerkrachten. Zij vergadert 10x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, maar het wordt wel op prijs gesteld als u uw komst van tevoren aankondigt. De notulen van de vergaderingen zijn ter inzage beschikbaar. Over de werkzaamheden van de MR zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden via de nieuwsbrief.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op het niveau van Stichting Fluvius wordt de medezeggenschap uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).  Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de GMR. De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten die afgevaardigd zijn uit de medezeggenschapsraden van de scholen die aangesloten zijn bij Stichting Fluvius. De GMR brengt advies uit over zaken die spelen op bovenschools niveau. Ook moet de GMR instemming verlenen aan een aantal beslissingen die binnen Stichting Fluvius genomen worden.

Leden van de medezeggenschapraad:

Gerrit Egbert Gerrmann ouderlid
Linda Kasteel ouderlid
Janna Schmaal personeelslid
William Bloemsaat personeelslid
   
 

 

Montessorischool De Binnenstad   Damstraat 6   6811 CB Arnhem   026 4422337    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    www.de-binnenstad.nl