De Activiteitencommissie bestaat uit een kerngroep van ouders. Deze kerngroep overlegt in het begin van het schooljaar met enkele leerkrachten en de directeur over de activiteiten die op de planning staan. Naar aanleiding van die planning verdeelt zij de taken. Eén van die taken is het oproepen van andere ouders.

De kerngroep stelt zich verantwoordelijk op voor de uitvoering van de activiteiten. Het spreekt voor zich dat wij graag willen dat zoveel mogelijk ouders hun bijdrage leveren aan de extra activiteiten die de school organiseert. Oproepen voor hulp aan activiteiten staan in de nieuwsbrief of op het prikbord.

De evenementen die de Activiteitencommissie organiseert, worden betaald uit de ouderbij-drage waarvoor u als ouder ieder jaar met de school een overeenkomst afsluit.


Leden van de activiteitencommissie:

   
Miran Brinkhof  
Relinde Vos penningmeester
Kristel   
   
 

 

 

 

 

Hoewel onze school valt onder stichting Fluvius, functioneert zij als zelfstandige school. Op iedere school is door het bestuur van Fluvius een Ouderplatform ingesteld. De commissie adviseert de directeur op onderwijs-inhoudelijk, financieel en communicatie gebied.

Ze ziet toe op een voortvarende aanpak van het beleid. Daarnaast fungeert de Schoolcommissie vooral als een ‘denktank’ voor de directeur en haar staf. De schoolcommissie vergadert 6x per jaar met de directeur. Tussentijds worden in verschillende samenstellingen onderwerpen voorbereid. Ook voert zij tenminste eenmaal per jaar overleg met de Medezeggenschapsraad.

Leden van de schoolcommissie:

Katja Rodenburg voorzitter
Mely Schönherr  
Marijn Singer  
Maarten Scheffer  
Aleid Sardemann  
 

 


Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. Vanaf 1 januari 2007 is er een nieuwe wet in werking getreden: de zogenaamde Wet Mede-zeggenschap Scholen (WMS). Het voordeel van deze wet is dat deze de mogelijk biedt om de medezeggenschap op school te regelen op een manier die bij de school past.

De MR heeft meer bevoegdheden gekregen en daardoor kan er beter beslist worden over grotere belangen. De MR kan bijvoorbeeld een advies uitbrengen over het meerjarig financieel beleid van de school, aanstellings- en ontslagbeleid, toelatingseisen of het vaststellen van schoolvakanties. Voor plannen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, (na-)scholingsbeleid, het schoolplan, het zorgplan of het schoolreglement heeft het schoolbestuur, na consent van het Ouderplatform, instemming van de MR nodig.

Lees meer: medezeggenschapraad

Montessorischool De Binnenstad    Damstraat 6    6811 CB Arnhem    026-4422337    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    www.de-binnenstad.nl