De Activiteitencommissie bestaat uit een kerngroep van ouders. Deze kerngroep overlegt in het begin van het schooljaar met enkele leerkrachten en de directeur over de activiteiten die op de planning staan. Naar aanleiding van die planning verdeelt zij de taken. Eén van die taken is het oproepen van andere ouders.

De kerngroep stelt zich verantwoordelijk op voor de uitvoering van de activiteiten. Het spreekt voor zich dat wij graag willen dat zoveel mogelijk ouders hun bijdrage leveren aan de extra activiteiten die de school organiseert. Oproepen voor hulp aan activiteiten staan in de nieuwsbrief of op het prikbord.

De evenementen die de Activiteitencommissie organiseert, worden betaald uit de ouderbijdrage waarvoor u als ouder ieder jaar met de school een overeenkomst afsluit.


Leden van de activiteitencommissie:

Juliane Hasselaar  
Laureen de Zoete penningmeester
Fleur Engelsman  
Tamara Vasquez  
Monica Coronado Mateos

 

 

 


Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. Vanaf 1 januari 2007 is er een nieuwe wet in werking getreden: de zogenaamde Wet Mede-zeggenschap Scholen (WMS). Het voordeel van deze wet is dat deze de mogelijk biedt om de medezeggenschap op school te regelen op een manier die bij de school past.

De MR heeft meer bevoegdheden gekregen en daardoor kan er beter beslist worden over grotere belangen. De MR kan bijvoorbeeld een advies uitbrengen over het meerjarig financieel beleid van de school, aanstellings- en ontslagbeleid, toelatingseisen of het vaststellen van schoolvakanties. Voor plannen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, (na-)scholingsbeleid, het schoolplan, het zorgplan of het schoolreglement heeft het schoolbestuur, na consent van het Ouderplatform, instemming van de MR nodig.

Lees meer: medezeggenschapraad

Montessorischool De Binnenstad   Damstraat 6   6811 CB Arnhem   026 4422337    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    www.de-binnenstad.nl