Als Montessorischool werken wij vanuit de kosmische visie op opvoeding en onderwijs (KOO) van Maria Montessori. Dit betekent dat we geen aparte vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek en handvaardigheid behandelen, maar integratie van vakken. (Bijvoorbeeld in de periode van de Jagers en Boeren behandelt de leerkracht de aardrijkskundige kant, wat gebeurde er toen qua techniek, hoe was de kunst in die tijd etc.

Volgens Maria Montessori staat alles in relatie tot elkaar. Hierdoor kun je niet zomaar een stukje uit de geschiedenis lichten, zonder relatie te leggen met het voorafgaande en het vervolg. Bij het aanbieden van de Grieken bijvoorbeeld, geven we deze een plaats op de landkaart en in de tijd.

Het verwerken van informatie kan ieder kind op zijn eigen niveau doen aan de hand van werkjes,werkbladen met vragen en opdrachten, knutselwerk, werkstukken en spreekbeurten.

Met de keuze van onze school om te werken vanuit het KOO is het logisch om ook de kunst en cultuureducatie zoveel mogelijk te integreren in andere onderwijsactiviteiten en dus minder als een apart vak te zien. Het zoeken naar de verbinding en samenhang der dingen, vanuit verbreding en ordening, voor een beter begrip van en omgang met de wereld, zijn immers de uitgangspunten van KOO.

De onderzoekende houding en de creatieve competenties die kinderen daardoor ontwikkelen, zijn belangrijk voor onze kennissamenleving. Ook in het bestuurlijk kader van de regeling CMK vinden we deze legitimatie voor cultuureducatie terug.

 

Om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren is de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkeld (uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie). Een landelijk samenhangende aanpak moet ervoor zorgen dat kwalitatief goede cultuureducatie een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs en bij de culturele instellingen. De regeling is gericht op het behalen van de kerndoelen en het werken in een doorgaande leerlijn. Ook worden leerkrachten gestimuleerd zich te bekwamen op het gebied van cultuureducatie en moeten culturele instellingen hun aanbod meer afstemmen op de kerndoel.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor bovenstaand traject hebben we als school een motivatiebrief geschreven en we zijn met nog een aantal scholen ingeloot voor dit traject.

Wat gaan we de komende 4 jaar ontwikkelen?

Meer kunst en cultuur binnen ons kosmisch onderwijs in de onderbouw en middenbouw.

Uitbreiden van kunst en cultuur in de bovenbouw.

Ontwikkelen van een doorgaande lijn beeldend en nog een discipline. ( Opbouw in vaardigheden: je begint bijvoorbeeld met klei in de onderbouw en werkt uiteindelijk met gips in de bovenbouw).

Opbrengsten

Praktische handvatten voor leerkrachten.

Maria Montessori zegt: “Help mij het zelf te doen…” Dat geldt ook voor de leerkracht. “Help” de leerkracht het zelf te doen!

Concreet lesmateriaal om het de leerkrachten zo gemakkelijk mogelijk te maken in de voorbereiding en de uitvoering van de lessen.

Compleet Cultuur Beleidsplan

 

 

 

 

Montessorischool De Binnenstad   Damstraat 6   6811 CB Arnhem   026 4422337    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    www.de-binnenstad.nl