Wij zijn  er trots op dat onze school een afspiegeling van de maatschappij is. Het is een bewuste keuze om met kinderen van verschillende sociale en culturele achtergrond om te gaan. Wij gaan er van uit dat er veel te leren valt van elkaar! Onze school  sluit daarom aan bij de (inter-)nationale beweging School Zonder Racisme.  Er hangt een bord aan de deur waarmee we duidelijk laten zien waar we voor staan: een wereld zonder racisme, discriminatie en vooroordelen van welke aard dan ook.


Door ons aan dit project te verbinden, verplichten wij onszelf, ouders en kinderen om alle vormen van racisme en discriminatie buiten de school te houden. Wij baseren ons daarbij op Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.

 ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Alle mensen die bij onze school horen, vragen  we een verklaring te tekenen om mee te werken aan School zonder Racisme. Pesten en geweld willen we niet! Voorkomen is beter dan genezen, is ons motto.

Bovendien betekent het feit dat we een school zonder racisme zijn “geen woorden maar daden!” Dagelijks gebeuren er dingen die aanleiding zijn tot een gesprekje over hoe we  met elkaar omgaan. In alle groepen bewaken we de veiligheid van ieder kind. We doen dit door middel van lessen in sociale vaardigheden, dramalessen, kringgesprekken en individuele gesprekken. De methode “Beter omgaan met jezelf en de ander” is een leidraad voor ons.

Als er soms toch iets vervelends gebeurt gaat de leerkracht meteen met ouders en kinderen om de tafel om afspraken te maken. Mocht dit niet genoeg zijn dan volgt een gesprek met de schoolleider die samen met betreffende personen een contract opstelt.

Wanneer de veiligheid van de groep in gevaar komt kan het bestuur overgaan tot (tijdelijke) verwijdering van een kind. Wij vragen ouders dringend om het te melden als u signaleert dat uw kind pest, gepest wordt of een meeloper is. De kinderen stimuleren we om ongeoorloofd gedrag te melden, zodat we er bijtijds iets aan kunnen doen.

 

Montessorischool De Binnenstad   Damstraat 6   6811 CB Arnhem   026 4422337    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    www.de-binnenstad.nl