Montessori-basis-onderwijs in het hart van Arnhem. Kleurrijk, want alle kinderen zijn anders. Zij hebben het recht om te zijn wie zij zijn, om van daaruit hun mogelijkheden te ontwikkelen. Bijzonder, omdat wij met een krachtig en bevlogen team onze kinderen begeleiden in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Vanuit een moderne visie op montessori-onderwijs, die er zorg voor draagt dat kinderen zich stevig voelen, als basis om te groeien en leren, op onze eigen wijze.

In onze school vinden we het geven om ieder afzonderlijk kind, van essentieel belang. De school waar iedereen elkaar kent, niet al te groot en daardoor wellicht beter te overzien. Een grote familie die bij elkaar hoort en voor elkaar zorgt, die met en van elkaar leert, op welk gebied dan ook. Waar fouten maken mag, omdat we daarvan leren.

Montessorischool De Binnenstad staat voor groei van binnenuit!


 

 

 

Onze school is van oorsprong een Katholieke basisschool. Vanuit dit gegeven leren we kinderen respectvol met elkaar om te gaan. Open staan voor andere geloof- en/of levens-overtuigingen hoort daarbij. Een methode voor levensbeschouwing gebruiken we onder andere  als leidraad. Daarnaast is de dagelijkse praktijk regelmatig aanleiding tot gesprekken. Vanzelf-sprekend hebben wij als leerkrachten een voorbeeldfunctie.


 

 

We werken met twee jaargroepen binnen één bouw. Vanuit de traditionele Montessori-gedachte (nabootsen gezinssituatie, omgaan met verschillen, elkaar helpen) hebben drie jaar-groepen bij elkaar de voorkeur. De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat wij beter Montessorionderwijs kunnen geven met twee jaargroepen in één bouw. Tijden veranderen en het werken met methodes, nieuwe inzichten binnen het onderwijs en grote verschillen binnen één jaargroep zijn aanleiding geweest om tot deze keuze te komen. Omgaan met sociale vaardigheden is een belangrijk uitgangs-punt in onze visie.


 

Elke school is sinds 1 februari 2006 verplicht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Het Montessorionderwijs sluit naadloos aan bij dit uitgangspunt. We streven samen gemeenschappelijke doelen na.

Een paar voorbeelden uit de notitie van de Nederlandse Montessorivereniging:

• Ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (vormen samen de persoon-lijkheid).


Lees meer: Burgerschap

 

Fluvius, stichting voor primair onderwijs.

De Stichting Fluvius is het bestuur van een aantal basisscholen in de gemeenten Arnhem en Renkum, die een interconfessionele, katholieke, protestants-christelijke of algemeen/bijzondere identiteit hebben.

De missie van Fluvius luidt: “Fluvius staat voor scholen, die een eigen aanbod van (bijzonder) primair onderwijs van hoge kwaliteit in Arnhem en omliggende gemeenten wil realiseren”. Fluvius is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs op de aangesloten scholen. Zij stelt in samenwerking met die scholen het beleid rond onderwijs, personeel, financiën en huisvesting vast. Uiteraard spelen ook andere partners als de inspectie van het onderwijs, het Ministerie van OC&W en de gemeenten hierbij een rol.

Het adres van Stichting Fluvius is:

Koningstraat 27

6811 DG Arnhem

tel 026-3523320

www.fluvius.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Wij zijn  er trots op dat onze school een afspiegeling van de maatschappij is. Het is een bewuste keuze om met kinderen van verschillende sociale en culturele achtergrond om te gaan. Wij gaan er van uit dat er veel te leren valt van elkaar! Onze school  sluit daarom aan bij de (inter-)nationale beweging School Zonder Racisme.  Er hangt een bord aan de deur waarmee we duidelijk laten zien waar we voor staan: een wereld zonder racisme, discriminatie en vooroordelen van welke aard dan ook.


Lees meer: School zonder racisme

Montessorischool De Binnenstad    Damstraat 6    6811 CB Arnhem    026-4422337    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    www.de-binnenstad.nl